Merke- og planleggingsdager

Planleggingsdager 2021
26.og 27.august
12.november

2022
28.januar
27.mai

Stengt onsdag før Skjørtorsdag

Sommerstengt 3 uker i 2022
uke 28+29+30