Merke- og planleggingsdager

Planleggingsdager 2021
26.og 27.august
12.november

2022
28.januar
27.mai

Stengt onsdag før Skjørtorsdag

Sommerstengt 3 uker i 2022
uke 28+29+30

September 1922

14.

Velkommen til foreldremøter på Øverste

September 2021

23.

Gamlebarnsfest for 1.klassebarna

September 2022

8.-9.

Planleggingsdager

13.

Velkommen til foreldremøter på Nederste

20.

Velkommen til foreldremøte på Midterste

November 2022

4.

Planleggingsdag

Januar 2023

20.

Planleggingsdag

Mai 2023

19.

Planleggingsdag