Merke- og planleggingsdager

Januar 2018

2.

Planleggingsdag

Mars 2018

2.

Karneval, tema i år er eventyr.

28.

Onsdag før Skjærtorsdag stengt.

Mai 2018

7.

Dugnad

22.

Planleggingsdag

Juni 2018

6.

Kanvasfestival

Juli 2018

9.-27.

Sommerstengt

August 2018

31.

Planleggingsdag

Oktober 2018

18.-19.

Planleggingsdager, Storsamling i Kanvas