Klatreskogen
Tørtberg_ute_763x508_3
Tørtberg_ute_763x508_10

Uterommet i Tørtberg gir mange muligheter for lek

Uterommet er et felles fokusområde for oss i Tørtberg. Barn elsker å leke ute hele året, og vi vet at fysisk aktivitet er bra for barns trivsel og glede. I uterommet får de plass til å leke på mange ulike måter, med sand, vann, is, snø og med kroppen. Vi har sandkasser, lekehus og klatrehus. Det gjør at barn leker familielek, butikk og lager mat som selges i butikken eller  på kafe’. Vi har trehester som kan forvandles til alt mulig av dyr. Og ladestasjonen har kommet til Tørtberg. Både biler og sykler må lades.

Barn løper, sykler og klatrer. Vi har klatrevegg på ett av husene og poppeltrær som er utfordrende i sommerhalvåret. Når bladene kommer på Poppeltrærne blir det tett og fint til å gjemme seg akkurat passe bort. Barna finner fram tepper og lekeutstyr , kasser til å sitte på når man skal småprate sammen.

Uteleken hos oss inneholder både regel-leker, sangleker, boltrelek og klatrelek. Bli med!

Våre barn får kroppslige utfordringer i barnehagen og i gymsal på Skøyen skole

Lekehus med sklie er et populært lekested på vårt uteområde. Vi har til og med 2 lekehus med sklier, ett som er tilpasset de minste barna og ett som gir utfordringer.

Hver 2.onsdag går en gruppe med barn til gymsalen på Skøyen skole. Vi får bruke den til  klatring, løping, ballkast og hinderløyper. Dette er stas! Og det blir en fin gåtur til og fra Skøyen skole. De har med mat og drikke i sekk. Og gymsalen er innbydende til fysisk lek og bruk av hele kroppen. Barna elsker å løpe, kaste ball, hoppe over bukken og hinderløype med ulike hindringer. Vi opplever at barn blir glade av å bruke kroppen sin og å mestre egen kropp.

Gymsalen gir oss fine muligheter til å være sammen på tvers av avdelingene og bli enda bedre kjent. Noen ganger går en hel gruppe med 18 barn på tur til gymsalen, andre ganger mindre grupper med 4-6 barn fra hver avdeling. 2-åringene våre blir med etterhvert og med det starter en tilvenning til å skulle bytte avdeling etter sommerferien og  være sammen i en større gruppe.